وارن بافت

وارن بافت ظهور و پیشرفت هوش مصنوعی را با ساخت بمب اتم مقایسه کرد

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

وارن بافت، مدیرعامل برکشایر هتوی، اعلام کرد که پیشرفت کنونی هوش مصنوعی برای او یادآور خلق بمب اتم است.