چند راهی برق و محافظ ولتاژ


چند راهی برقی وسیله‌ای الکتریکی است که وظیفه آن تبدیل یک پریز به چندین پریز است. از طرفی این وسیله ممکن است که دارای کابل باشد و بتوان از فواصل دورتری وسایل برقی را روشن کرد. محافظ اما علاوه بر افزایش تعداد پریزها، وسایل برقی را از خطرات ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ محافظت می‌کند.کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی