انتقال تصویر اسفیورد

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته بیسیم اسفیورد

/blog-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AF

برای انتقال تصویر دوربین های اسفیورد سری z میتوانید مراحل زیر را مطالعه  بفرمایید. در این آموزش سعی کردیم به زبانی ساده و سریع آموزش انتقال تصویر  دوربین های اسفیورد را قرار دهیم.